Urothelial ATP exocytosis: Regulation of bladder compliance in the urine storage phase

Hiroshi Nakagomi, Mitsuharu Yoshiyama, Tsutomu Mochizuki, Tatsuya Miyamoto, Ryohei Komatsu, Yoshio Imura, Yosuke Morizawa, Miki Hiasa, Takaaki Miyaji, Satoru Kira, Isao Araki, Kayoko Fujishita, Keisuke Shibata, Eiji Shigetomi, Youichi Shinozaki, Reiko Ichikawa, Hisayuki Uneyama, Ken Iwatsuki, Masatoshi Nomura, William C. De GroatYoshinori Moriyama, Masayuki Takeda, Schuichi Koizumi

    研究成果: Article査読

    24 被引用数 (Scopus)

    フィンガープリント 「Urothelial ATP exocytosis: Regulation of bladder compliance in the urine storage phase」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

    Medicine & Life Sciences