The RIKEN integrated database of mammals

Hiroshi Masuya, Yuko Makita, Norio Kobayashi, Koro Nishikata, Yuko Yoshida, Yoshiki Mochizuki, Koji Doi, Terue Takatsuki, Kazunori Waki, Nobuhiko Tanaka, Manabu Ishii, Akihiro Matsushima, Satoshi Takahashi, Atsushi Hijikata, Kouji Kozaki, Teiichi Furuichi, Hideya Kawaji, Shigeharu Wakana, Yukio Nakamura, Atsushi YoshikiTakehide Murata, Kaoru Fukami-Kobayashi, Sujatha Mohan, Osamu Ohara, Yoshihide Hayashizaki, Riichiro Mizoguchi, Yuichi Obata, Tetsuro Toyoda

研究成果: Article査読

16 被引用数 (Scopus)

フィンガープリント 「The RIKEN integrated database of mammals」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences