The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (JSH 2009)

Toshio Ogihara, Kenjiro Kikuchi, Hiroaki Matsuoka, Toshiro Fujita, Jitsuo Higaki, Masatsugu Horiuchi, Yutaka Imai, Tsutomu Imaizumi, Sadayoshi Ito, Hiroshi Iwao, Kazuomi Kario, Yuhei Kawano, Shokei Kim-Mitsuyama, Genjiro Kimura, Hiroaki Matsubara, Hideo Matsuura, Mitsuhide Naruse, Ikuo Saito, Kazuyuki Shimada, Kazuaki ShimamotoHiromichi Suzuki, Shuichi Takishita, Norio Tanahashi, Takuya Tsuchihashi, Makoto Uchiyama, Shinichiro Ueda, Hirotsugu Ueshima, Satoshi Umemura, Toshihiko Ishimitsu, Hiromi Rakugi

研究成果: Review article査読

861 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)3-107
ページ数105
ジャーナルHypertension Research
32
1
DOI
出版ステータスPublished - 2009
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 内科学
  • 生理学
  • 循環器および心血管医学

引用スタイル