Renal injuries in primary aldosteronism: Quantitative histopathological analysis of 19 patients with primary adosteronism

Hiroko Ogata, Yuto Yamazaki, Yuta Tezuka, Xin Gao, Kei Omata, Yoshikiyo Ono, Yoshihide Kawasaki, Tomoaki Tanaka, Hidekazu Nagano, Norio Wada, Yutaka Oki, Akira Ikeya, Kenji Oki, Yoshiyu Takeda, Mitsuhiro Kometani, Kazunori Kageyama, Ken Terui, Celso E. Gomez-Sanchez, Shujun Liu, Ryo MorimotoKensuke Joh, Hiroshi Sato, Mariko Miyazaki, Akihiro Ito, Yoichi Arai, Yasuhiro Nakamura, Sadayoshi Ito, Fumitoshi Satoh, Hironobu Sasano

研究成果: Article査読

フィンガープリント

「Renal injuries in primary aldosteronism: Quantitative histopathological analysis of 19 patients with primary adosteronism」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences