Relationship between radar cross section and optical magnitude based on radar and optical simultaneous observations of faint meteors

Ryou Ohsawa, Akira Hirota, Kohei Morita, Shinsuke Abe, Daniel Kastinen, Johan Kero, Csilla Szasz, Yasunori Fujiwara, Takuji Nakamura, Koji Nishimura, Shigeyuki Sako, Jun ichi Watanabe, Tsutomu Aoki, Noriaki Arima, Ko Arimatsu, Mamoru Doi, Makoto Ichiki, Shiro Ikeda, Yoshifusa Ita, Toshihiro KasugaNaoto Kobayashi, Mitsuru Kokubo, Masahiro Konishi, Hiroyuki Maehara, Takashi Miyata, Yuki Mori, Mikio Morii, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Yoshikazu Nakada, Shin ichiro Okumura, Yuki Sarugaku, Mikiya Sato, Toshikazu Shigeyama, Takao Soyano, Hidenori Takahashi, Masaomi Tanaka, Ken'ichi Tarusawa, Nozomu Tominaga, Seitaro Urakawa, Fumihiko Usui, Takuya Yamashita, Makoto Yoshikawa

研究成果: Article査読

フィンガープリント 「Relationship between radar cross section and optical magnitude based on radar and optical simultaneous observations of faint meteors」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences