Preface

Yoshio Sakka, Toshiyuki Nishimura, Naoki Ohashi, Yuji Matsumoto, Nobuhiro Matsushita

研究成果: Editorial査読

本文言語English
ジャーナルJournal of the Ceramic Society of Japan
121
1412
出版ステータスPublished - 2013 4月
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • セラミックおよび複合材料
  • 化学 (全般)
  • 凝縮系物理学
  • 材料化学

引用スタイル