Laboratory and Clinical Evaluation of Panipenem—Betamipron for Respiratory Tract Infection

Haruko Matsuda, Yoshitsugu Miyazaki, Yuko Yoshitomi, Koutaro Mitsutake, Yasuhito Higashiyama, Shigefumi Maesaki, Hiroshi Yamada, Akira Yasuoka, Hidenori Sugiyama, Hiroyuki Hori, Kazuo Sasayama, Hironobu Koga, Shigeru Kohno, Kohei Hara, Chikako Mochida, Kazuyuki Sugawara, Mitsuo Kaku, Keizou Kudo, Hidemi Tomonaga, Kazuhito HirataniMikio Oka, Kouichi Watanabe, Takakazu Kiya, Kiyo Fujita, Kouta Kohno, Masao Nakatomi

研究成果: Article

元の言語English
ページ(範囲)417-427
ページ数11
ジャーナルChemotherapy
39
DOI
出版物ステータスPublished - 1991 1 1

ASJC Scopus subject areas

  • Pharmacology (medical)
  • Infectious Diseases
  • Pharmacology
  • Drug Discovery
  • Oncology

これを引用

Matsuda, H., Miyazaki, Y., Yoshitomi, Y., Mitsutake, K., Higashiyama, Y., Maesaki, S., Yamada, H., Yasuoka, A., Sugiyama, H., Hori, H., Sasayama, K., Koga, H., Kohno, S., Hara, K., Mochida, C., Sugawara, K., Kaku, M., Kudo, K., Tomonaga, H., ... Nakatomi, M. (1991). Laboratory and Clinical Evaluation of Panipenem—Betamipron for Respiratory Tract Infection. Chemotherapy, 39, 417-427. https://doi.org/10.11250/chemotherapy1953.39.Supplement3_417