Extended Abstracts of the 1st International Workshop on Junction Technology, IWJT 2000: Preface

Takeo Hattori, Mitsumasa Koyanagi, Bunji Mizuno, Kentaro Shibahara, Hiroshi Iwai, S. Kawamura, H. Ishihara, Y. Shiraki, Y. Horiike, K. Masu, K. Tsubouchi, D. Uchida, N. Nakayama, K. Nishi, M. Hirose, K. Hoh, T. Mogami, Y. Yasuda, S. Yoshida, K. OyamaK. Taniguchi, N. Kotani, S. Ohmi, A. Agarwal, H. Ito, Y. Inoue, K. Imai, M. Kase, K. Kawamura, S. Kimura, Y. Kiyota, T. Kunibeu, H. Kurino, K. Goto, S. Zaima, S. Shishiguchi, M. Tanjyo, I. Tsunoda, N. Natsuaki, M. Hasegawa, K. Mameno, I. Mizushima, T. Yukimoto

研究成果: Editorial査読

本文言語English
論文番号928767
ジャーナルExtended Abstracts of the 1st International Workshop on Junction Technology, IWJT 2000
DOI
出版ステータスPublished - 2000
イベント1st International Workshop on Junction Technology, IWJT 2000 - Chiba, Japan
継続期間: 2000 12 6 → …

ASJC Scopus subject areas

  • Engineering(all)

引用スタイル