Evidence-based clinical practice guidelines for prostate cancer (summary - JUA 2006 edition)

Sadao Kamidono, Shinichi Ohshima, Yoshihiko Hirao, Kazuhiro Suzuki, Yoichi Arai, Hiroyuki Fujimoto, Shin Egawa, Hideyuki Akaza, Isao Hara, Shiro Hinotsu, Yoshiyuki Kakehi, Tomonori Hasegawa

研究成果: Review article査読

13 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)1-18
ページ数18
ジャーナルInternational Journal of Urology
15
1
DOI
出版ステータスPublished - 2008 1

ASJC Scopus subject areas

  • Urology

引用スタイル