Establishment of a comprehensive anti-suicide project in an urban city

Shuichi Awata, Shuzo Imashiro, Akio Namekawa, Naoki Nakatani, Yayoi Koizumi, Sumie Ito, Nami Honda, Toshiyasu Shinkai, Shinro Okazaki, Monko Namikawa, Hiroko Sugawara

研究成果: Article査読

本文言語English
ページ(範囲)222-229
ページ数8
ジャーナルSeishin shinkeigaku zasshi = Psychiatria et neurologia Japonica
110
3
出版ステータスPublished - 2008 6 30
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 医学(全般)

引用スタイル