Erratum: Mutations in PRRT2 responsible for paroxysmal kinesigenic dyskinesias also cause benign familial infantile convulsions (Journal of Human Genetics (2012) 57 (399) doi:10.1038/jhg.2012.50)

Shinji Ono, Koh Ichiro Yoshiura, Akira Kinoshita, Taeko Kikuchi, Yoshibumi Nakane, Nobumasa Kato, Miyuki Sadamatsu, Tohru Konishi, Shinichiro Nagamitsu, Masato Matsuura, Ayako Yasuda, Maki Komine, Kazuaki Kanai, Takeshi Inoue, Toshio Osamura, Kayoko Saito, Shinichi Hirose, Hiroyoshi Koide, Hiroaki Tomita, Hiroki OzawaNorio Niikawa, Naohiro Kurotaki

研究成果: Comment/debate査読

3 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)399
ページ数1
ジャーナルJournal of Human Genetics
57
6
DOI
出版ステータスPublished - 2012 6

ASJC Scopus subject areas

  • 遺伝学
  • 遺伝学(臨床)

引用スタイル