Construction of a contiguous 874-kb sequence of the Escherichia coli -K12 genome corresponding to 50.0-68.8 min on the linkage map and analysis of its sequence features

Yoshihiro Yamamoto, Hiroji Aiba, Tomoya Baba, Kouji Hayashi, Toshifumi Inada, Katumi Isono, Takeshi Itoh, Sigenobu Kimura, Masanari Kitagawa, Kozo Makino, Takeyoshi Miki, Nobutaka Mitsuhashi, Kiyoshi Mizobuchi, Hirotada Mori, Shinsuke Nakade, Yoshikazu Nakamura, Hiroko Nashimoto, Taku Oshima, Satoshi Oyama, Noriko SaitoGen Ichi Sampei, Yu Ji Satoh, Suharnan Sivasundaram, Hideaki Tagami, Hideyuki Takahashi, Jun Ichi Takeda, Keiko Takemoto, Kazuyuki Uehara, Chieko Wada, Sayaka Yamagata, Takashi Horiuchi

研究成果: Article査読

39 被引用数 (Scopus)

フィンガープリント

「Construction of a contiguous 874-kb sequence of the Escherichia coli -K12 genome corresponding to 50.0-68.8 min on the linkage map and analysis of its sequence features」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences