Comparison of 18F-FDG PET/CT and 67Ga-SPECT for the diagnosis of fever of unknown origin: a multicenter prospective study in Japan

Kazuo Kubota, Noriko Tanaka, Yoko Miyata, Hiroshi Ohtsu, Tadaki Nakahara, Setsu Sakamoto, Takashi Kudo, Yoshihiro Nishiyama, Ukihide Tateishi, Koji Murakami, Yuji Nakamoto, Yasuyuki Taki, Tomohiro Kaneta, Joji Kawabe, Shigeki Nagamachi, Tsuyoshi Kawano, Jun Hatazawa, Youichi Mizutani, Shingo Baba, Kazukuni KiriiKunihiko Yokoyama, Terue Okamura, Masashi Kameyama, Ryogo Minamimoto, Junwa Kunimatsu, On Kato, Hiroyuki Yamashita, Hiroshi Kaneko, Satoshi Kutsuna, Norio Ohmagari, Akiyoshi Hagiwara, Yoshimi Kikuchi, Masao Kobayakawa

研究成果: Article査読

フィンガープリント 「Comparison of <sup>18</sup>F-FDG PET/CT and <sup>67</sup>Ga-SPECT for the diagnosis of fever of unknown origin: a multicenter prospective study in Japan」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences