Comparative Studies on the Effectiveness of T-1982 and That of Cefmetazole in Respiratory Tract Infections

Ippei Fujimori, Yoshio Kobayashi, Koujiro Sekita, Yasumichi Kato, Akira Saito, Kiyofumi Ishikawa, Masumi Tomizawa, Ichiro Nakayama, Fumio Nagahama, Sokichi Onodera, Eiichi Sakai, Takehito Nakabayashi, Tetsuji Koroku, Takahisa Saito, Akihiko Kuze, Osamu Mitsuhashi, Mitsuko Yasuda, Satoshi Yaguchi, Hiroshi Kon, Nobuo WatanabeJutaro Shimomura, Yuichi Sasaki, Shinichi Oshima, Kazuo Takebe, Osamu Uehara, Kazuo Sasaki, Hiroyasu Kawabe, Toyokazu Tamura, Kenichi Kimura, Tsuneharu Baba, Aiichiro Kurihara, Naoyoshi Masaki, Shiro Kosaka, Tamotsu Takishima, Kazuki Konishi, Masahiro Sakamoto, Kiyoshi Konno, Kotaro Oizumi, Akira Watanabe, Izumi Hayashi, Hajime Takeda, Fusanosuke Yamasaku, Yasutoshi Suzuki, Osamu Serine, Yoshimaru Usuda, Nobuki Aoki, Masataka Katsu, Shinji Okui, Hisashi Takizuka, Koji Ogiwara, Teruo Aoyagi, Sadatomo Watanabe, Yasushi Ueda, Atsushi Saito, Takehisa Yamaji, Tadashi Miyahara, Hideo Ikemoto, Kazuyoshi Watanabe, Hiroyuki Kobayashi, Hiroaki Takeda, Noriko Kawamata, Keiichi Nakagawa, Akira Fukui, Yoshiaki Kawaguchi, Masaru Koyama, Takashi Yamamoto, Kougin Kin, Ryuji Akiyoshi, Hiroichi Tanimoto, Koichiro Nakada, Akio Tachibana, Yoshitaka Nakamori, Naohiko Chonabayashi, Kaoru Shimada, Takashi Inamatsu, Keimei Mashimo, Sumio Yamaoka, Junzaburo Kabe, Yoshihiro Ishibashi, Kazufuto Fukaya, Fuyuhiko Higashi, Kenji Mitsui, Kohkichi Fukushima, Akira Ito, Kunihiko Shindo, Motonori Fukumura, Hiroshi Sakamoto, Shigeki Odagiri, Hideyuki Hasegawa, Makio Kurihara, Tadashi Takigami, Kaoru Oyama, Ryusaku Shimizu, Nobuo Oya, Mitsuru Hayase, Kaoru Shimokata, Masanori Morise, Osamu Kohnou, Masahiko Yamamoto, Takahiko Sugiura, Yoshio Torii, Mitsuru Iwakura, Keisuke Nishiwaki, Shuzo Sakai, Yoshihiro Senda, Yasuo Nomura, Yasutaka Ina, Manabu Asai, Mikiko Morita, Susumu Suetsugu, Saiji Yoshii, Masahito Kato, Kunio Nanjo, Joichi Kato, Saburo Kitaura, Kazuo Yoshitomo, Motoko Yamamoto, Masako Takizawa, Akihiko Kishimoto, Toshihiko Takeuchi, Toshiyuki Yamamoto, Kanzo Suzuki, Nobuo Maekawa, Michiyasu Nakanishi, Fumio Ito, Masayasu Yamazaki, Einosuke Ueda, Joichi Konishiike, Yoshinobu Konnai, Hisao Takahashi, Tadao Ochi, Shigenori Nakajima, Ohmi Takagi, Toru Niinaka, Yoshitaka Yamamoto, Kojiro Kondo, Fumio Miki, Fumio Miki, Hiroshi Okubo, Yuruko Okamoto, Keigo Maehara, Rinzo Soejima, Yoshihito Niki, Masayoshi Kawanishi, Eiro Tsubura, Toshihiro Goto, Yoshihiro Takishita, Yuji Higuchi, Yoshiro Sawae, Kaoru Okada, Toshiyuki Yanase, Nobuaki Shigematsu, Kazuyuki Higuchi, Nobuyoshi Miyazaki, Kohei Hara, Atsushi Saito, Keizo Yamaguchi, Yoji Suzuyama, Yoshiteru Shigeno, Hikaru Tanaka, Keizo Matsumoto, Yoshio Uzuka, Masato Hayashi, Hisao Kimura, Mineharu Sugimoto, Masayuki Ando, Hitoshi Nagano, Hiroharu Kondo, Kohji Mochizuki, Eriko Shigetoh, Reiko Nagao, Kenichi Matsuba, Atsushi Shinoda, Yoshiya Kitahara, Yosuke Egashira, Etsuo Kinuwaki, Kiyoshi Shima, Yoichi Hokamura, Toshiaki Yasutake, Yoshinobu Honda, Nozomu Kosakai, Jun Igari, Toyoko Oguri

研究成果: Article査読

抄録

The clinical effectiveness and safety of T-1982 were compared with those of cefmetazole (CMZ) in respiratory tract infections in the randomized double blind method. 289 patients were administered with one gram of T-1982 or two grams of CMZ by intravenous drip infusion twice a day for 14 days. The results were as follows; 1) Clinical efficacy rates were 87. 1% for T-1982 group and 83. 3% for CMZ group in overall cases; with 86.1% for T-1982 and 84.8% for CMZ in bacterial pneumonia, 77.8% for T-1982 and 83.3% for CMZ in mycoplasmal pneumonia or primary atypical pneumonia, and 88.1% for T-1982 and 82. \% for CMZ in the cases without pneumonia, respectively. Thus no significant difference was observed between the T-1982 group and the CMZ group. 2) The bacteriological responses of the patients to T-1982 and CMZ were favorable in 98. 2% and 98. 1%, respectively. No significant difference was observed. 3) No significant difference was noted between the two drug groups in incidence of adverse reaction. 4) As for the usefulness of the both treatment, committee judged to be useful with T-1982 in 82.1% of the cases and CMZ in 78.6%. Statistical tests showed no significant difference. From the results of this trial, it was concluded that T-1982 was as effective and as useful as CMZ in the treatment of respiratory tract infections as a 1/2 daily dose that of CMZ.

本文言語English
ページ(範囲)528-565
ページ数38
ジャーナルChemotherapy
31
5
DOI
出版ステータスPublished - 1983 1月
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 薬理学(医学)
  • 感染症
  • 薬理学
  • 創薬
  • 腫瘍学

フィンガープリント

「Comparative Studies on the Effectiveness of T-1982 and That of Cefmetazole in Respiratory Tract Infections」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル