Clinical statistics in the outpatients clinic of the Department of Urology, Kyoto University Hospital, 1977-1982

Osamu Yoshida, Tadao Tomoyoshi, Kenji Sawanishi, Tadao Kimyama, Juichi Kawamura, Yosuke Komatsu, Mieko Miyakawa, Kenichiro Okada, Tatsushiro Okabe, Hideo Takeughi, Shuzo Machida, Asaki Soeda, Shinichi Hosokawa, Kazuyuki Daijyo, Kunn Pak, Kenji Rinsho, Tamio Yamaughi, Yusaku Okada, Shungo Sanada, Yoshito HigashiTatsuo Ikeda, Takuo Iwasaki, Kenji Ooishi, Yoichi Tanaka, Shuichi Hida, Yoji Taki, Mitsuo Nonomura, Takayuki Hashimura, Yoichi Arai, Toshiro Teraghi, Tadashi Matsuda, Satoshi Yamamoto, Shigeo Nishibuchi, Yasuki Horii, Isao Araki, Kohei Oomori, Keiji Ogura, Toshio Kanaoka, Hiroshi Kanamaru, Takanobu Taniguchi, Makoto Ueda, Shunitsu Kaku, Yoshiyuki Kakehi, Noriko Kondo, Koretaka Mori, Tatsuhiro Yoshiki, Naoki Yoshimura, Osamu Ogawa, Yoshihiko Kita, Akito Terai, Kenichi Tobisu, Tadashi Hatayama, Masaru Hiura, Mutushi Kawakita

研究成果: Review article査読

抄録

A recent six year statistic survey was carried out on the patients in the Urological Outpatients Clinic of Kyoto University Hospital.

本文言語English
ページ(範囲)979-989
ページ数11
ジャーナルActa Urologica Japonica
29
8
出版ステータスPublished - 1983
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 医学(全般)

フィンガープリント

「Clinical statistics in the outpatients clinic of the Department of Urology, Kyoto University Hospital, 1977-1982」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル