Clinical practice guideline for the management of chronic kidney disease-mineral and bone disorder

Masafumi Fukagawa, Keitaro Yokoyama, Fumihiko Koiwa, Masatomo Taniguchi, Tetsuo Shoji, Junichiro James Kazama, Hirotaka Komaba, Ryoichi Ando, Takatoshi Kakuta, Hideki Fujii, Msasaaki Nakayama, Yugo Shibagaki, Seiji Fukumoto, Naohiko Fujii, Motoshi Hattori, Akira Ashida, Kunitoshi Iseki, Takashi Shigematsu, Yusuke Tsukamoto, Yoshiharu TsubakiharaTadashi Tomo, Hideki Hirakata, Tadao Akizawa

研究成果: Article査読

212 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)247-288
ページ数42
ジャーナルTherapeutic Apheresis and Dialysis
17
3
DOI
出版ステータスPublished - 2013 6

ASJC Scopus subject areas

  • Hematology
  • Nephrology

引用スタイル