Characteristics and 1-year prognosis of medically treated patients with chronic heart failure in Japan: Chronic heart failure analysis registry in Tohoku district (CHART)

Yoshito Koseki, Jun Watanabe, Tsuyoshi Shinozaki, Masahito Sakuma, Tatsuya Komaru, Mitsumasa Fukuchi, Masahito Miura, Akihiko Karibe, Yuji Kon-no, Hirotaka Numaguchi, Mototsugu Ninomiya, Yutaka Kagaya, Kunio Shirato, J. Kikuchi, S. Oyama, K. Tamaki, E. Nozaki, H. Hozawa, Y. Yamamoto, T. NozakiS. Suzuki, Y. Onodera, M. Nakagawa, N. Hoshi, A. Nakamura, S. Sato, H. Kinoshita, M. Funakoshi, M. Hayashi, H. Watanabe, N. Sekiguchi, M. Takeuchi, M. Chida, M. Ohe, M. Komatu, M. Sugi, S. Namiuchi, N. Uesugi, Y. Sekiguchi, N. Shiba, S. Horiguchi, H. Shioiri, S. Kitaoka, H. Kyono, K. Inoue, K. Sakurai, T. Watanabe, M. Kanazawa, A. Kato, A. Sugimura, T. Tanikawa, T. Mimata, N. Ishide, H. Oda, T. Hiramoto, T. Nunokawa, N. Itoh, M. Kuroha

研究成果: Article査読

33 被引用数 (Scopus)

フィンガープリント 「Characteristics and 1-year prognosis of medically treated patients with chronic heart failure in Japan: Chronic heart failure analysis registry in Tohoku district (CHART)」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences