Axon reflex vasodilatation

H. Izumi, S. Kuriwada, K. Karita

研究成果: Article査読

1 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)159-175
ページ数17
ジャーナルTohoku Igaku Zasshi
101
2
出版ステータスPublished - 1988 1月 1

ASJC Scopus subject areas

  • 医学(全般)

引用スタイル