Author Correction: A practical guide to intelligent image-activated cell sorting (Nature Protocols, (2019), 14, 8, (2370-2415), 10.1038/s41596-019-0183-1)

Akihiro Isozaki, Hideharu Mikami, Kotaro Hiramatsu, Shinya Sakuma, Yusuke Kasai, Takanori Iino, Takashi Yamano, Atsushi Yasumoto, Yusuke Oguchi, Nobutake Suzuki, Yoshitaka Shirasaki, Taichiro Endo, Takuro Ito, Kei Hiraki, Makoto Yamada, Satoshi Matsusaka, Takeshi Hayakawa, Hideya Fukuzawa, Yutaka Yatomi, Fumihito AraiDino Di Carlo, Atsuhiro Nakagawa, Yu Hoshino, Yoichiroh Hosokawa, Sotaro Uemura, Takeaki Sugimura, Yasuyuki Ozeki, Nao Nitta, Keisuke Goda

研究成果: Comment/debate査読

抄録

An amendment to this paper has been published and can be accessed via a link at the top of the paper.

本文言語English
ページ(範囲)3273
ページ数1
ジャーナルNature Protocols
14
11
DOI
出版ステータスPublished - 2019 11 1

ASJC Scopus subject areas

  • 生化学、遺伝学、分子生物学(全般)

引用スタイル