A double-blind comparative study of prulifloxacin and ofloxacin in lower chronic respiratory tract infections

Hiroyuki Kobayashi, Shin Kawai, Susumu Sakayori, Hiroshi Miura, Yoshikaza Kawakami, Etsuro Yamaguchi, Hiroshi Isobe, Takao Koike, Masaya Mukai, Yohmei Hiraga, Mitsuhide Ohmichi, Toshihiro Nukiwa, Akira Watanabe, Kazuo Sato, Yushi Nakai, Yoshihiro Honda, Satoru Shoji, Masataka Katsu, Akira Ohishi, Kotaro KanekoOsamu Sakai, Kohya Shiba, Kohji Yoshikawa, Kaoru Shimada, Yasuyuki Sano, Yasuo Arai, Hirokazu Yamada, Yasufumi Miyamoto, Izumi Hayashi, Masaru Koyama, Koichiro Kudo, Nobuyuki Kobayashi, Fumio Matsumoto, Takeo Imai, Masao Inoue, Iwao Sakurai, Shigeki Odagiri, Kaneo Suzuki, Takashi Ogura, Yasuhiro Yoshiike, Satoshi Inoue, Tadashi Akahori, Yoshihiro Hirai, Hiroshi Takahashi, Takao Ohkubo, Hirotada Ikeda, Hiroshi Matsumoto, Jingoro Shimada, Masaaki Arakawa, Kohichi Wada, Kenichi Igarashi, Hiroki Tsukada, Fumihide Iwata, Yukiyoshi Kon, Fumitoshi Yoshimine, Akio Kasai, Nobuki Aoki, Osamu Sekine, Yasutoshi Suzuki, Atsuhiko Sato, Kingo Chida, Shiro Imokawa, Akihito Todate, Mikio Toyoshima, Katsunori Tsukamoto, Kaoru Shimokata, Masashi Yamamoto, Atsushi Kawabata, Tetsuya Yagi, Maki Ando, Mitsuo Sato, Sadaaki Yamori, Norio Takagi, Jinya Ohhama, Yoshitugu Linuma, Tomohisa Shibagaki, Shinji Maruyama, Atsushi Watanabe, Toshihiko Takeuchi, Yasuo Yamada, Hidekazu Hanaki, Makoto Kawakami, Takayuki Asano, Fumiyuki Kuze, Nobuaki Ikeda, Takuya Kurasawa, Michiyasu Nakanishi, Nobuhiro Narita, Keiichi Mikasa, Rinzo Soejima, Yoshihito Niki, Niro Okimoto, Toshio Kishimoto, Masamitsu Nakazima, Toshiharu Matsushima, Makoto Kimura, Sadao Miyazawa, Yoshihiro Kobashi, Hirohide Yoneyama

    研究成果: Article査読

    1 被引用数 (Scopus)

    フィンガープリント 「A double-blind comparative study of prulifloxacin and ofloxacin in lower chronic respiratory tract infections」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

    Medicine & Life Sciences