π-electron-deficient macrocyclic receptors consisting of azopyridinium units

Masaru Nakagawa, Masahiro Rikukawa, Kohei Sanui, Naoya Ogata

研究成果: Article査読

本文言語English
ページ(範囲)282-283
ページ数2
ジャーナルAmerican Chemical Society, Polymer Preprints, Division of Polymer Chemistry
37
2
出版ステータスPublished - 1996 8月 1
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • ポリマーおよびプラスチック

引用スタイル