Wire Probe Antenna (WPT) and Electric Field Detector (EFD) of Plasma Wave Experiment (PWE) aboard the Arase satellite: specifications and initial evaluation results

Yasumasa Kasaba, Keigo Ishisaka, Yoshiya Kasahara, Tomohiko Imachi, Satoshi Yagitani, Hirotsugu Kojima, Shoya Matsuda, Masafumi Shoji, Satoshi Kurita, Tomoaki Hori, Atsuki Shinbori, Mariko Teramoto, Yoshizumi Miyoshi, Tomoko Nakagawa, Naoko Takahashi, Yukitoshi Nishimura, Ayako Matsuoka, Atsushi Kumamoto, Fuminori Tsuchiya, Reiko Nomura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

28 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Wire Probe Antenna (WPT) and Electric Field Detector (EFD) of Plasma Wave Experiment (PWE) aboard the Arase satellite: specifications and initial evaluation results'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences