White-coat hypertension and progression to home hypertension

Takashi Ugajin, Atsushi Hozawa, Takayoshi Ohkubo, Kei Asayama, Masahiro Kikuya, Taku Obara, Hirohito Metoki, Haruhisa Hoshi, Junichiro Hashimoto, Kazuhito Totsune, Hiroshi Satoh, Ichiro Tsuji, Yutaka Imai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'White-coat hypertension and progression to home hypertension'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences