Variations in infection sites and mortality rates among patients in intensive care units with severe sepsis and septic shock in Japan

Toshikazu Abe, Hiroshi Ogura, Shigeki Kushimoto, Atsushi Shiraishi, Takehiro Sugiyama, Gautam A. Deshpande, Masatoshi Uchida, Isao Nagata, Daizoh Saitoh, Seitaro Fujishima, Toshihiko Mayumi, Toru Hifumi, Yasukazu Shiino, Taka Aki Nakada, Takehiko Tarui, Yasuhiro Otomo, Kohji Okamoto, Yutaka Umemura, Joji Kotani, Yuichiro SakamotoJunichi Sasaki, Shin Ichiro Shiraishi, Kiyotsugu Takuma, Ryosuke Tsuruta, Akiyoshi Hagiwara, Kazuma Yamakawa, Tomohiko Masuno, Naoshi Takeyama, Norio Yamashita, Hiroto Ikeda, Masashi Ueyama, Satoshi Fujimi, Satoshi Gando

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Variations in infection sites and mortality rates among patients in intensive care units with severe sepsis and septic shock in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences