Unique pressure versus temperature phase diagram for antiferromagnets Eu2Ni3Ge5 and EuRhSi3

Miho Nakashima, Yasushi Amako, Kazuyuki Matsubayashi, Yoshiya Uwatoko, Masato Nada, Kiyohiro Sugiyama, Masayuki Hagiwara, Yoshinori Haga, Tetsuya Takeuchi, Ai Nakamura, Hiromu Akamine, Keisuke Tomori, Tomoyuki Yara, Yosuke Ashitomi, Masato Hedo, Takao Nakama, Yoshichika Ōnuki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Unique pressure versus temperature phase diagram for antiferromagnets Eu<sub>2</sub>Ni<sub>3</sub>Ge<sub>5</sub> and EuRhSi<sub>3</sub>'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy