Unique discrepancy between cerebral blood flow and glucose metabolism in hemimegalencephaly

Mitsugu Uematsu, Kazuhiro Haginoya, Noriko Togashi, Naomi Hino-Fukuyo, Tojo Nakayama, Atsuo Kikuchi, Yu Abe, Keisuke Wakusawa, Yoko Matsumoto, Yosuke Kakisaka, Tomoko Kobayashi, Mieko Hirose, Hiroyuki Yokoyama, Kazuie Iinuma, Masaki Iwasaki, Nobukazu Nakasato, Tomohiro Kaneta, Manami Akasaka, Atsushi Kamei, Shigeru Tsuchiya

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Unique discrepancy between cerebral blood flow and glucose metabolism in hemimegalencephaly'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences