Type-II entry of solar wind protons into the lunar wake: Effects of magnetic connection to the night-side surface

Masaki N. Nishino, Masaki Fujimoto, Yoshifumi Saito, Hideo Tsunakawa, Yoshiya Kasahara, Mariko Kawamura, Masaki Matsushima, Futoshi Takahashi, Hidetoshi Shibuya, Hisayoshi Shimizu, Yoshitaka Goto, Kozo Hashimoto, Yoshiharu Omura, Atsushi Kumamoto, Takayuki Ono, Shoichiro Yokota

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Type-II entry of solar wind protons into the lunar wake: Effects of magnetic connection to the night-side surface'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences