Transparent magnetic semiconductor with embedded metallic glass nano-granules

Na Chen, Hongping Li, Akihiko Hirata, Zhaochu Luo, Zhongchang Wang, Wenjian Liu, Bin Cui, Taro Hitosugi, Lin Gu, Xiaozhong Zhang, Xianmin Zhang, Cheng Song, Xiangrong Wang, Lijuan Zhang, Jiefeng Cao, Kazuyo Ohmura, Sergey V. Ketov, Kefu Yao, Mingwei Chen, Dmitri V. Louzguine-Luzgin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Transparent magnetic semiconductor with embedded metallic glass nano-granules'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science