Transformable spacecraft: Feasibility study and conceptual design

Yoshiki Sugawara, Toshihiro Chujo, Yuki Kubo, Yasutaka Sato, Masatsugu Otsuki, Ryota Ikeda, Kotaro Ikeda, Masahiro Fujita, Kenichiro Sawada, Kohji Tsumura, Shuji Matsuura, Takayuki Kotani, Ahmed Kiyoshi Sugihara, Ayako Torisaka, Osamu Mori, Shigeo Kawasaki, Junichiro Kawaguchi

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Transformable spacecraft: Feasibility study and conceptual design'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences