Transesophageal endoscopic ultrasonography guided-fine needle aspiration for the diagnosis of sarcoidosis

Kazue Saito, Yoshinori Tanino, Yayoi Inokoshi, Suguru Sato, Kengo Oshima, Taeko Ishii, Naoko Nakagawa, Atsuro Fukuhar, Kenya Kanazawa, Junpei Saito, Takashi Ishida, Takuto Hikichi, Atsushi Irisawa, Hiromasa Ohira, Mitsuru Munakata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Transesophageal endoscopic ultrasonography guided-fine needle aspiration for the diagnosis of sarcoidosis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences