Tomographic reconstruction of damage images in hollow cylinders using Lamb waves

Bin Hu, Ning Hu, Leilei Li, Weiguo Li, Shan Tang, Yuan Li, Xianghe Peng, Atsushi Homma, Yaolu Liu, Liangke Wu, Huiming Ning

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    15 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Tomographic reconstruction of damage images in hollow cylinders using Lamb waves'. Together they form a unique fingerprint.

    Physics & Astronomy