TLR3 activation augments matrix metalloproteinase production through reactive nitrogen species generation in human lung fibroblasts

Tomohiro Ichikawa, Hisatoshi Sugiura, Akira Koarai, Yoshiaki Minakata, Takashi Kikuchi, Yukiko Morishita, Asako Oka, Kuninobu Kanai, Hiroki Kawabata, Masataka Hiramatsu, Keiichiro Akamatsu, Tsunahiko Hirano, Masanori Nakanishi, Kazuto Matsunaga, Nobuyuki Yamamoto, Masakazu Ichinose

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'TLR3 activation augments matrix metalloproteinase production through reactive nitrogen species generation in human lung fibroblasts'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences