Thyroid metastasis of pulmonary adenocarcinoma

Kouki Mori, Katsumi Yoshida, Toshiaki Kikuchi, Tomohiro Sakakibara, Osamu Hisata, Toshihiro Nukiwa, Takuya Moriya, Jun Ichi Tani, Saeko Hoshikawa, Sadayoshi Ito

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Thyroid metastasis of pulmonary adenocarcinoma'. Together they form a unique fingerprint.