Three-Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake

Hiroo Wada, Fumiaki Takeuchi, Takeshi Mikumo, Yuji Kurata, Satoru Kuriyama, Makoto Koizumi, Kazuro Hirahara, Norio Hirano, Satoshi Kaneshima, Toru Nakamura, Kinya Nishigami, Kazuo Oike, Takuo Shibutani, Takahiro Okura, Naoshi Hirata, Toshihiko Kanazawa, Shoji Tomita, Tetsuichiro Yabuki, Tooru Ooida, Akira IkamiMasaru Nakamura, Harumi Aoki, Iwao Fujii, Rikio Miyajima, Mamoru Yamada, Fumihito Yamazaki, Akira Ikami, Sadaomi Suzuki, Akihiko Yamamoto, Takeo Moriya, Hiroki Miyamachi, Ken Ichiro Yamashina, Kaname Sakai, Megumi Mizoue, Toshio Haneda, Masayoshi Takahashi, Tameshige Tsukuda, Shin Ichi Hashimoto, Yukio Ishiketa, Ikuo Karakama, Masaru Kobayashi, Katsumi Miura, Isao Nakamura, Akio Takagi, Toshio Kono, Akira Hasegawa, Shigeki Horiuchi, Toru Matsuzawa, Yasuhiro Umeda, Yoshihisa Iio, Kiyoshi Ito, Akio Kuroiso, Tatsuo Saeki, Akihiko Ito, Masahiro Kosuga, Kazuaki Miura, Atsushi Nakajima, Masayuki Suzuki, Toshio Mitsunami, Takuo Okamoto, Toru Ouchi, Toshikazu Tanada, Manabu Yokohama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Three-Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences