The TRK-fused gene is mutated in hereditary motor and sensory neuropathy with proximal dominant involvement

Hiroyuki Ishiura, Wataru Sako, Mari Yoshida, Toshitaka Kawarai, Osamu Tanabe, Jun Goto, Yuji Takahashi, Hidetoshi Date, Jun Mitsui, Budrul Ahsan, Yaeko Ichikawa, Atsushi Iwata, Hiide Yoshino, Yuishin Izumi, Koji Fujita, Kouji Maeda, Satoshi Goto, Hidetaka Koizumi, Ryoma Morigaki, Masako IkemuraNaoko Yamauchi, Shigeo Murayama, Garth A. Nicholson, Hidefumi Ito, Gen Sobue, Masanori Nakagawa, Ryuji Kaji, Shoji Tsuji

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

72 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The TRK-fused gene is mutated in hereditary motor and sensory neuropathy with proximal dominant involvement'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences