The traditional kampo medicine tokishakuyakusan increases ocular blood flow in healthy subjects

Shin Takayama, Yukihiro Shiga, Taiki Kokubun, Hideyuki Konno, Noriko Himori, Morin Ryu, Takehiro Numata, Soichiro Kaneko, Hitoshi Kuroda, Junichi Tanaka, Seiki Kanemura, Tadashi Ishii, Nobuo Yaegashi, Toru Nakazawa

Research output: Contribution to journalArticle

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The traditional kampo medicine tokishakuyakusan increases ocular blood flow in healthy subjects'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences