The Subaru/XMM-Newton Deep Survey (SXDS). II. Optical imaging and photometric catalogs

Hisanori Furusawa, George Kosugi, Masayuki Akiyama, Tadafumi Takata, Kazuhiro Sekiguchi, Ichi Tanaka, Ikuru Iwata, Masaru Kajisawa, Naoki Yasuda, Mamoru Doi, Masami Ouchi, Chris Simpson, Kazuhiro Shimasaku, Toru Yamada, Junko Furusawa, Tomoki Morokuma, Catherine M. Ishida, Kentaro Aoki, Tetsuharu Fuse, Masatoshi ImanishiMasanori Iye, Hiroshi Karoji, Naoto Kobayashi, Tadayuki Kodama, Komiyama Yutaka, Yoshitomo Maeda, Satoshi Miyazaki, Yoshihiko Mizumoto, Fumiaki Nakata, Jun'ichi Noumaru, Ryusuke Ogasawara, Sadanori Okamura, Tomoki Saito, Toshiyuki Sasaki, Yoshihiro Ueda, Michitoshi Yoshida

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

250 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The Subaru/XMM-Newton Deep Survey (SXDS). II. Optical imaging and photometric catalogs'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences