The RIKEN integrated database of mammals

Hiroshi Masuya, Yuko Makita, Norio Kobayashi, Koro Nishikata, Yuko Yoshida, Yoshiki Mochizuki, Koji Doi, Terue Takatsuki, Kazunori Waki, Nobuhiko Tanaka, Manabu Ishii, Akihiro Matsushima, Satoshi Takahashi, Atsushi Hijikata, Kouji Kozaki, Teiichi Furuichi, Hideya Kawaji, Shigeharu Wakana, Yukio Nakamura, Atsushi YoshikiTakehide Murata, Kaoru Fukami-Kobayashi, Sujatha Mohan, Osamu Ohara, Yoshihide Hayashizaki, Riichiro Mizoguchi, Yuichi Obata, Tetsuro Toyoda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The RIKEN integrated database of mammals'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences