The IRSF magellanic clouds point source catalog

Daisuke Kato, Chie Nagashima, Takahiro Nagayama, Mikio Kurita, Joel F. Koerwer, Toshihide Kawai, Tomoyasu Yamamuro, Takahiro Zenno, Shogo Nishiyama, Daisuke Baba, Ryota Kadowaki, Yasuaki Haba, Hirofumi Hatano, Hideyuki Shimizu, Mamiko Nishimura, Tetsuya Nagata, Shuji Sato, Yuka Murai, Takahiro Kawazu, Yasushi NakajimaHidehiko Nakaya, Ryo Kandori, Nobuhiko Kusakabe, Akika Ishihara, Nagisa Kaneyasu, Jun Hashimoto, Motohide Tamura, Toshihiko Tanabé, Yoshifusa Ita, Noriyuki Matsunaga, Yoshikazu Nakada, Koji Sugitani, Ken Ichi Wakamatsu, Ian S. Glass, Michael W. Feast, John W. Menzies, Patricia A. Whitelock, Pieter Fourie, John Stoffels, Geoff P. Evans, Tetsuo Hasegawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

190 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The IRSF magellanic clouds point source catalog'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences