The Infrared Counterpart of the X-Ray Nova XTE J1720-318

Tetsuya Nagata, Daisuke Kato, Daisuke Baba, Shogo Nishiyama, Takahiro Nagayama, Chie Nagashima, Mikio Kurita, Shuji Sato, Taichi Kato, Makoto Uemura, Hitoshi Yamaoka, Berto Monard, Yoshifusa Ita, Noriyuki Matsunaga, Yasushi Nakajima, Motohide Tamura, Hidehiko Nakaya, Koji Sugitani

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The Infrared Counterpart of the X-Ray Nova XTE J1720-318'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences