The Infrared Camera (IRC) for AKARI - Design and imaging performance

Takashi Onaka, Hideo Matsuhara, Takehiko Wada, Naofumi Fujishiro, Hideaki Fujiwara, Miho Ishigaki, Daisuke Ishihara, Yoshifusa Ita, Hirokazu Kataza, Woojung Kim, Toshio Matsumoto, Hiroshi Murakami, Youichi Ohyama, Shinki Oyabu, Itsuki Sakon, Toshihiko Tanabé, Toshinobu Takagi, Kazunori Uemizu, Munetaka Ueno, Fumio UsuiHidenori Watarai, Martin Cohen, Keigo Enya, Takafumi Ootsubo, Chris P. Pearson, Norihide Takeyama, Tomoyasu Yamamuro, Yuji Ikeda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

317 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The Infrared Camera (IRC) for AKARI - Design and imaging performance'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences