The infrared astronomical mission AKARI

Hiroshi Murakami, Hajime Baba, Peter Barthel, David L. Clements, Martin Cohen, Yasuo Doi, Keigo Enya, Elysandra Figueredo, Naofumi Fujishiro, Hideaki Fujiwara, Mikio Fujiwara, Pedro Garcia-Lario, Tomotsugu Goto, Sunao Hasegawa, Yasunori Hibi, Takanori Hirao, Norihisa Hiromoto, Seung Soo Hong, Koji Imai, Miho IshigakiMasateru Ishiguro, Daisuke Ishihara, Yoshifusa Ita, Woong Seob Jeong, Kyung Sook Jeong, Hidehiro Kaneda, Hirokazu Kataza, Mitsunobu Kawada, Toshihide Kawai, Akiko Kawamura, Martin F. Kessler, Do Kester, Tsuneo Kii, Dong Chan Kim, Woojung Kim, Hisato Kobayashi, Bon Chul Koo, Suk Minn Kwon, Hyung Mok Lee, Rosario Lorente, Sin'itirou Makiuti, Hideo Matsuhara, Toshio Matsumoto, Hiroshi Matsuo, Shuji Matsuura, Thomas G. Müller, Noriko Murakami, Hirohisa Nagata, Takao Nakagawa, Takahiro Naoi, Masanao Narita, Manabu Noda, Sang Hoon Oh, Akira Ohnishi, Youichi Ohyama, Yoko Okada, Haruyuki Okuda, Sebastian Oliver, Takashi Onaka, Takafumi Ootsubo, Shinki Oyabu, Soojong Pak, Yong Sun Park, Chris P. Pearson, Michael Rowan-Robinson, Toshinobu Saito, Itsuki Sakon, Alberto Salama, Shinji Sato, Richard S. Savage, Stephen Serjeant, Hiroshi Shibai, Mai Shirahata, Jungjoo Sohn, Toyoaki Suzuki, Toshinobu Takagi, Hidenori Takahashi, Toshihiko Tanabé, Tsutomu T. Takeuchi, Satoshi Takita, Matthew Thomson, Kazunori Uemizu, Munetaka Ueno, Fumihiko Usui, Eva Verdugo, Takehiko Wada, Lingyu Wang, Toyoki Watabe, Hidenori Watarai, Glenn J. White, Issei Yamamura, Chisato Yamauchi, Akiko Yasuda

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

606 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The infrared astronomical mission AKARI'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences