The HMG-CoA reductase inhibitor pravastatin stimulates insulin secretion through organic anion transporter polypeptides

Michiaki Abe, Takafumi Toyohara, Akiko Ishii, Takehiro Suzuki, Naoya Noguchi, Yasutoshi Akiyama, Hiromi O. Shiwaku, Rie Nakagomi-Hagihara, Guodong Zheng, Eisuke Shibata, Tomokazu Souma, Tomohiko Shindo, Hirohito Shima, Yoichi Takeuchi, Eikan Mishima, Masayuki Tanemoto, Tetsuya Terasaki, Tohru Onogawa, Michiaki Unno, Sadayoshi ItoShin Takasawa, Takaaki Abe

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The HMG-CoA reductase inhibitor pravastatin stimulates insulin secretion through organic anion transporter polypeptides'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences