The first light of the Subaru Telescope: A new infrared image of the Orion Nebula

Norio Kaifu, Tomonori Usuda, Saeko S. Hayashi, Yoichi Itoh, Masayuki Akiyama, Takuya Yamashita, Yasushi Nakajima, Motohide Tamura, Shuichiro Inutsuka, Masahiko Hayashi, Toshinori Maihara, Fumihide Iwamuro, Kentaro Motohara, Jun'ich Iwai, Hirohisa Tanabe, Tomoyuki Taguchi, Ryuji Hata, Hiroshi Terada, Miwa Goto, Hiroyasu AndoTetsuo Aoki, Yoshihiro Chikada, Mamoru Doi, Noboru Ebizuka, Takeo Fukuda, Masaru Hamabe, Tetsuo Hasegawa, Toshihiro Horaguchi, Shinichi Ichikawa, Takashi Ichikawa, Masatoshi Imanishi, Katsumi Imi, Motoko Inata, Shuzo Isobe, Masanori Iye, Yukiko Kamata, Tomio Kanzawa, Hiroshi Karoji, Nobunari Kashikawa, Hirokazu Kataza, Taichi Kato, Naoto Kobayashi, Yukiyasu Kobayashi, Keiichi Kodaira, George Kosugi, Tomio Kurakami, Yoshitaka Mikami, Shoken M. Miyama, Akihiko Miyashita, Takashi Miyata, Satoshi Miyazaki, Yoshihiko Mizumoto, Masao Nakagiri, Koich Nakajima, Kyoko Nakamura, Kyoji Nariai, Eiji Nishihara, Jun Nishikawa, Shiro Nishimura, Tetsuo Nishimura, Tetsuo Nishino, Kunio Noguchi, Takeshi Noguchi, Junichi Noumaru, Ryusuke Ogasawara, Norio Okada, Kiichi Okita, Koji Omata, Norio Oshima, Masashi Otsubo, Goro Sasaki, Toshiyuki Sasaki, Maki Sekiguchi, Kazuhiro Sekiguchi, Ian Shelton, Chris Simpson, Hiroshi Suto, Hideki Takami, Tadafumi Takata, Naruhisa Takato, Kyoko Tanaka, Wataru Tanaka, Daigo Tomono, Yasuo Torii, Koichi Waseda, Junichi Watanabe, Masaru Watanabe, Masafumi Yagi, Yasumasa Yamashita, Naoki Yasuda, Michitoshi Yoshida, Shigeomi Yoshida, Masami Yutani

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

85 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The first light of the Subaru Telescope: A new infrared image of the Orion Nebula'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences