The Far-Infrared Surveyor (FIS) for AKARI

Mitsunobu Kawada, Hajime Baba, Peter D. Barthel, David Clements, Martin Cohen, Yasuo Doi, Elysandra Figueredo, Mikio Fujiwara, Tomotsugu Goto, Sunao Hasegawa, Yasunori Hibi, Takanori Hirao, Norihisa Hiromoto, Woong Seob Jeong, Hidehiro Kaneda, Toshihide Kawai, Akiko Kawamura, Do Kester, Tsuneo Kii, Hisato KobayashiSuk Minn Kwon, Hyung Mok Lee, Sin'itirou Makiuti, Hiroshi Matsuo, Shuji Matsuura, Thomas G. Müller, Noriko Murakami, Hirohisa Nagata, Takao Nakagawa, Masanao Narita, Manabu Noda, Sang Hoon Oh, Yoko Okada, Haruyuki Okuda, Sebastian Oliver, Takafumi Ootsubo, Soojong Pak, Yong Sun Park, Chris P. Pearson, Michael Rowan-Robinson, Toshinobu Saito, Alberto Salama, Shinji Sato, Richard S. Savage, Stephen Serjeant, Hiroshi Shibai, Mai Shirahata, Jungjoo Sohn, Toyoaki Suzuki, Toshinobu Takagi, Hidenori Takahashi, Matthew Thomson, Fumihiko Usui, Eva Verdugo, Toyoki Watabe, Glenn J. White, Lingyu Wang, Issei Yamamura, Chisato Yamauchi, Akiko Yasuda

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

226 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The Far-Infrared Surveyor (FIS) for AKARI'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences