The efficacy and toxicity of cabazitaxel for treatment of docetaxel-resistant prostate cancer correlating with the initial doses in Japanese patients

Naoki Terada, Toshiyuki Kamoto, Hiromasa Tsukino, Shoichiro Mukai, Shusuke Akamatsu, Takahiro Inoue, Osamu Ogawa, Shintaro Narita, Tomonori Habuchi, Shinichi Yamashita, Koji Mitsuzuka, Yoichi Arai, Shuya Kandori, Takahiro Kojima, Hiroyuki Nishiyama, Yoshiaki Kawamura, Yuki Shimizu, Toshiro Terachi, Motohiko Sugi, Hidefumi KinoshitaTadashi Matsuda, Yusuke Yamada, Shingo Yamamoto, Hiromi Hirama, Mikio Sugimoto, Yoshiyuki Kakehi, Toshihiko Sakurai, Norihiko Tsuchiya

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The efficacy and toxicity of cabazitaxel for treatment of docetaxel-resistant prostate cancer correlating with the initial doses in Japanese patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology