The bimodal distribution spin Seebeck effect enhancement in epitaxial Ni0.65Zn0.35Al0.8Fe1.2O4 thin film

Hua Wang, Dazhi Hou, Takashi Kikkawa, Rafael Ramos, Ka Shen, Zhiyong Qiu, Yao Chen, Maki Umeda, Yuki Shiomi, Xiaofeng Jin, Eiji Saitoh

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The bimodal distribution spin Seebeck effect enhancement in epitaxial Ni<sub>0.65</sub>Zn<sub>0.35</sub>Al<sub>0.8</sub>Fe<sub>1.2</sub>O<sub>4</sub> thin film'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy