The Arabidopsis TAC Position Viewer: A high-resolution map of transformation-competent artificial chromosome (TAC) clones aligned with the Arabidopsis thaliana Columbia-0 genome

Yoshitsugu Hirose, Kunihiro Suda, Yao Guang Liu, Shusei Sato, Yukino Nakamura, Koji Yokoyama, Naoki Yamamoto, Shigeru Hanano, Eiji Takita, Nozomu Sakurai, Hideyuki Suzuki, Yasukazu Nakamura, Takakazu Kaneko, Kentaro Yano, Satoshi Tabata, Daisuke Shibata

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'The Arabidopsis TAC Position Viewer: A high-resolution map of transformation-competent artificial chromosome (TAC) clones aligned with the Arabidopsis thaliana Columbia-0 genome'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences

    Agriculture & Biology