Temporal changes and geographical differences in multiple sclerosis phenotypes in Japanese: Nationwide survey results over 30 years

M. Osoegawa, Jun Ichi Kira, T. Fukazawa, K. Fujihara, S. Kikuchi, M. Matsui, T. Kohriyama, G. Sobue, T. Yamamura, Y. Itoyama, T. Saida, K. Sakata, H. Ochi, T. Matsuoka, Yoshigoro Kuroiwa, Akihiro Igata, Hiroshi Nishitani, Susumu Chiba, Yoshitaka Fujii, Susumu FurukawaHideo Hara, Toshirou Hara, Kinya Hisanaga, Shu Ichi Ikeda, Shuji Izumo, Ryuji Kaji, Takashi Kanda, Shosei Koh, Susumu Kusunoki, Satoshi Kuwabara, Hidenori Matsuo, Hidehiro Mizusawa, Tatsufumi Nakamura, Kyoichi Nomura, Mieko Ogino, Yoshiro Ohara, Mitsuhiro Osame, Kohei Ota, Jun Shimizu, Akio Suzumura, Takeshi Tabira, Keiko Tanaka, Masami Tanaka, Makoto Yoneda, Hiroaki Yoshikawa, Nobuhiro Yuki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

120 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Temporal changes and geographical differences in multiple sclerosis phenotypes in Japanese: Nationwide survey results over 30 years'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences