Synthesis and electrical properties of (1-x)(Na0.5Bi0.5)TiO3-xBa(Mg0.5W0.5)O3 piezoelectric ceramics

Takeshi Kimura, Shu Yin, Qiang Dong, Xiaoyong Wu, Ryusuke Akita, Takatoshi Hashimoto, Atsushi Sasaki, Shuji Aisawa, Tsugio Sato

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    1 Citation (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Synthesis and electrical properties of (1-x)(Na0.5Bi0.5)TiO3-xBa(Mg0.5W0.5)O3 piezoelectric ceramics'. Together they form a unique fingerprint.

    Material Science